Please enable JS

Dziedāšana

Dziedāšanas nodarbībās tiek apgūtas vairākas prasmes un iemaņas: pareiza stāja un elpa, skaņveide, dikcija, artikulācija, kā arī izteiksmīgs dziedājums. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar vokālās mākslas pamatjēdzieniem, notiek vokālo iemaņu, muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas attīstīšana, notiek darbs pie repertuāra sagatavošanas, muzikālās dramaturģijas uztveres un mūzikas tēlainības radošās pielietošanas pilnveidošanas.