Please enable JS

Pantomīma

Pantomīmas nodarbībās tiek attīstīta prasme radīt tēlu ar žestu, mīmikas un plastisku ķermeņa kustību palīdzību, nelietojot valodu. Tiek sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas pantomīmas un kustības mākslas žanros, pilnveidota prasme neverbāli izpaust emocijas, izprast un lietot ķermeņa valodu. Tiek attīstīta arī ritma izjūta, izkopta dzirdes, redzes un kustību, nostiprināta ķermeņa muskulatūra.

Pantomīmu uzskata par vienu no pirmatnējo cilvēku sazināšanās veidiem. Vēl pirms valodas, cilvēki žestus izmantoja, lai izteiktu savas jūtas, emocijas un pārdzīvojumus.