Please enable JS

Runa

Vārds cilvēka smadzenēs izraisa sarežģītu priekšstatu un asociāciju virkni. Vārds brīdina, aicina, attur, mudina. Vārds glāsta, un vārds sit.

Runa ir viens no cilvēku savstarpējās sazināšanās līdzekļiem (otrs ir rakstu zīmes). Ir virkne profesiju (diktors, aktieris, skolotājs, jurists u.c.), kurās neaizstājama darba sastāvdaļa ir vārds. Minēto profesiju pārstāvju darba būtība ir sistemātiska uzstāšanās auditorijas priekšā – bez klausītāja viņu darbam nav jēgas.

Runas mākslas nodarbībās audzēkņi apgūst latviešu valodas skaņu un pareizas izrunas likumus, cītīgi vingrinās, lai novērstu valodas un dikcijas kļūdas, gūst priekšstatu par paša vai cita autora uzrakstītā teksta loģisko analīzi un teksta pasniegšanas iespējām.