Please enable JS

Teātra skola

Teātra skolā ir iespēja apgūt teātra spēles pamatus, iepazīt un attīstīt sevi, iegūt pozitīvas emocijas un jaunus draugus, radoši pašizpausties un iemīlēt teātra bezgalīgo spēles pasauli!

Pirmajos mācību gados aktiera meistarībā notiek  nodarbības, kurās ar vingrinājumu un etīžu palīdzību tiek apgūti aktiera meistarības pamatelementi. Mazākajās grupās ir daudz rotaļu elementu. Pakāpeniski iepazīstot audzēkņus, viņu dotumus un intereses, ir iespējams iesaistīties leļļu, kustību teātra darbā vai izrādēs.

Pamatsastāva grupām galvenais darbs ir izrāžu iestudēšana, taču darbs pie aktiera meistarības nostiprināšanas un pilnveidošanas (vingrinājumi un etīdes) netiek pārtraukts. Tāpat notiek arī kustību, dziedāšanas un grima nodarbības.

JAUNO DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
TEĀTRA “ZĪĻUKS” STUDIJĀS 2022./2023. m.g.

  • 7. septembrī plkst. 15.00, 1.-2. klašu grupā

Nodarbības paredzētas pirmdienās un trešdienās no plkst. 14.00-15.00

  • 7. septembrī plkst. 16.00, 3.-4. klašu grupā

Nodarbības paredzētas pirmdienās un trešdienās no plkst. 15.30-16.30

  •  7. septembrī plkst. 17.00, 5.-6. klašu grupā

Nodarbības paredzētas trešdienās un piektdienās no plkst. 16.30-18.00

  • 7. septembrī plkst. 17.00, 7.-10. klašu grupā

Nodarbības paredzētas otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.30-17.30

Jāsagatavo: dzejolis

 

Jaunajiem dalībniekiem jānāk uz uzņemšanas konkursu konkrēto klašu grupu laikos.

IEPRIEKŠ NAV JĀPIESAKĀS!

NODARBĪBAS jaunajā mācīgu gadā paredzētas šādos laikos:

1.-2. klašu grupai

Studijai: pirmdienās, trešdienās
14.00-15.00

Sk. Līga 26159979

3.-4. klašu grupai

Studijai: pirmdienās, trešdienās
15.30-16.30

Sk. Līga 26159979

5.-6. klašu grupai

Studijai: trešdienās, piektdienās
16.30-18.00

Sk. Laura 27006034

7.-10. klašu grupai

Studijai: otrdienās, ceturtdienās
16.30-17.30

Sk. Laura 27006034

Nodarbības notiek pa vecuma grupām divas reizes nedēļā, taču, iesaistoties pamatsastāvā un izrādēs, mēģinājumu dienu skaits var palielināties no 3 – 5 reizēm nedēļā.